មើល​រូប​មួយ​សន្លឹក​នេះ​ដឹងថា​សិស្សចតុមុខ​មិនធម្មតា

13-10-2014 11:58 am 5177

នេះជារូបភាព​ទូរសព្ទ័​ដៃ​របស់​សិស្ស​សាលាចតុមុខ ដែល​បាន​ផ្ញើរនៅ​ខាងក្រៅ បន្ទាប់​​ពីមិន​អនុញ្ញាតិ​អោយយក​ចូល​មណ្ឌលប្រឡង។ ស្មាតហ្វូនភាគច្រើន!!!! ៕
 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត