អ្នក​សារព័ត៌មាន​​ពូកែ​​និង​​ល្បី​​ចាំ​បាច់​​ត្រូវ​​ដឹង​​ពី​​ប្រភព​​ព័ត៌មាន​​ឲ្យ​បាន​​ច្រើន​

01-08-2014 7:48 pm 3308
ទិដ្ឋភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីពេលកន្លងទៅ

​អ្នកសារព័ត៌មាន គឺ​ដើរ​តួនាទី សំខាន់​ក្នុងការ ផ្តល់ព័ត៌មាន ជូន​អ្នក​ស្តាប់ អ្នកអាន និង​អ្នកទស្សនា​។​ដើរ​តួនាទី​សំខាន់ គឺ​ដោយសារតែ​អ្នកសារព័ត៌មាន ជា​បុគ្គល​តែ​ម្នាក់​គត់ ដែល​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​នៅ​គ្រប់​កាលៈទេសៈ​។​បញ្ហា​ប្រឈម ដែល​អ្នកសារព័ត៌មាន​ជើងចាស់ សង្កេត​ឃើញ គឺថា បច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកសារព័ត៌មាន​នៅ​មាន​កំរិត​។​នៅមានកំរិត​នាពេលនេះ គឺ ចង់​សំដៅ​ដល់​លក្ខណៈសម្បត្តិ ក្នុងការ​ក្លាយ ជា​អ្នកសារព័ត៌មាន​មាន​ក្រមសីលធម៌ និង​មាន​វិជ្ជាជីវៈ គឺ​មាន​ចន្លោះ​ខ្វះខាត ដែល​ត្រូវ​បំពេញបន្ថែម​ជាបន្ទាន់​។​

​តើ​អ្នកសារព័ត៌មាន​ដែល​ពូកែ និង​អាច​ទាញ​បាន​ប្រជាប្រិយភាព​ពី​អ្នក​អាន អ្នក​ស្តាប់ និង​អ្នកទស្សនា របស់​ខ្លួន​ត្រូវ​មាន​ក​ឲ​លក្ខណៈសម្បត្តិ​បែបណាខ្លះ​?

​ជា​បន្ត​សូម​លោក​អ្នកនាង​ស្តាប់​កិច្ចសំភាសន៍​រវាង ឆេង សូរិយា និង​លោក ពុយ គា អ្នកឆ្លើយឆ្លង​ព័ត៌មាន​របស់​ទីភ្នាក់ងារ​ជប៉ុន​ក្យូ​ដូ ដូចតទៅៈ​

សំឡេង

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត