​ការទទួល​ខុស​ត្រូវ​​និង​​តួនាទី​​​របស់​​ភាគី​​ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុងការ​​ធ្វើ​កូដកម្ម​

25-01-2014 2:44 am 2666

សម្រាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​នៅថ្ងៃនេះ​ឃួន សុភ័​ក្រ បាន​លើកយក​ប្រធានបទ​ស្ដីពី ការទទួលខុសត្រូវ និង​តួនាទី​របស់​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុង​បញ្ហា​នៃ​​ការធ្វើ​កូដកម្ម​។

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​កូដកម្ម​? តើ​អ្នក​ណា​ខ្លះ​ជា​ទទួលខុសត្រូវ​ក្នុងការ​ធ្វើ​កូដកម្ម​នេះ​? ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ឃួន សុភ័​ក្រ ជាមួយ​មេធាវី គឹម ម៉េង​ឃី ដែល​ជា​មេធាវី​មក​ពី​គណៈមេធាវី នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​៕

សំលេងៈ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត