សារៈសំខាន់​​នៃ​ការធ្វើ​​កិច្ចសន្យា​​ការងារ​

01-02-2014 2:52 am 4208

​សម្រាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​នៅថ្ងៃនេះ​ឃួន សុភ័​ក្រ បាន​លើកយក​ប្រធាន​ស្ដីអំពី សារៈសំខាន់​នៃ​ការធ្វើ​កិច្ចសន្យា​ការងារ​។ តើ​ការធ្វើ​កិច្ចសន្យា​ការងារមាន​សារៈសំខាន់​អ្វីខ្លះ​។

ហើយ​ថា​តើ​កិច្ចសន្យាការងារ​មាន​ប៉ុន្មាន​ប្រភេទ​? ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ឃួន សុភ័​ក្រ ជាមួយ​លោកស្រី​មេធាវី ហេង បុ​ង មេធាវី​អញ្ជើញ​មក​ពី​គណៈមេធាវី នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​៕

សំលេងៈ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត