កត្តា​បី​ដែល​​ធ្វើអោយ​​ក្រុមហ៊ុន​​ខ្មែរ ប្រូ​រី​លីមីត​ធី​ត​​មាន​ភាព​​ជោគជ័យ​

24-10-2013 5:56 am 4616
20140704

យ៉ាន់ លី​ណា បាន​ជួប​សម្ភាស​ន៏​ជាមួយ លោក ភី​ត​ធឺ លាង អគ្គនាយករង​ជាន់ខ្ពស់​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ខ្មែរ​ប្រូ​រី លីមីត​ធី​ត ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ស្រាបៀរ​កម្ពុ​ជា​។​

តើ​ហេតុអ្វី​បាន​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ខ្មែរ ប្រូ​រី​លីមីត​ធី​ត ដែលជា​ក្រុមហ៊ុន​ក្នុងស្រុក​សម្រេចចិត្ត​ដាក់ទុន​វិនិយោគ​ លើ​ការផលិត​ស្រា​បៀរ​នៅ​កម្ពុជា?​ តើ​អ្វី​​ទៅ​ជា​គោលដៅ​ទៅ​មុខ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ខ្មែរ​ មួយ​នេះ​?

សំលេងៈ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត