តើ​អ្វី​ជា​ក្រុមហ៊ុន​មូលធន​?

25-06-2014 7:51 am 8077

​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​ថ្ងៃនេះ រៀបចំ​ដោយ​ឃួន សុភ័​ក្រ​។ ថ្ងៃនេះ​សុភ័​ក្រ លើកឡើង​អំពី​ប្រធានបទ ស្ដីពី តើ​អ្វី​ជា​ក្រុមហ៊ុន​មូលធន​? ហើយ​ថា ក្រុមហ៊ុន​មូលធន ត្រូវបាន​បង្កើត​យ៉ាងដូចម្ដេច​?

ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់ ឃួន សុភ័​ក្រ រៀបរាប់​ពី​ប្រធានបទ​នេះ ដោយ​មាន​ការពន្យល់​ពី​លោក​មេធាវី ខៀវ តុលា ដែល​មេធាវី អញ្ជើញ​មក​ពី​គណៈមេធាវី នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​

សំលេងៈ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត