កាន់​តែ​​អ​ស្ចារ្យ ​​Samsung​បង្ហាញ​​​​កង់​​គំរូ​​ថ្មី ​Smart​ Bike​

16-06-2014 10:53 am 4371

Samsung បាន​បង្ហាញ​នូវ​កង់​គំរូ​ថ្មី​មួយ​ឈ្មោះថា Smart Bike ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស និង​អ​ស្ចារ្យ​សម្រាប់​អ្នក​ជិះ​កង់​ទាំងអស់​។ ពិសេស និង​អ​ស្ច​ចារ្យ ដោយសារតែ​Smart Bike​នេះ អាច​ភ្ជាប់​ជាមួយនឹង​Smart phone​បាន​។ ចង់ដឹងថា កង់​គំរូ​ថ្មី​នេះ មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស និង​ទំនើប​យ៉ាងណា​ខ្លះ​នោះ សូម​ស្តាប់​សៅ វិសាល នៅក្នុង​នាទី​បច្ចេកវិទ្យា និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​៖

សម្លេង:

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត