តើ​ជន​ត្រូវ​ព្យួរទោស​អាច​​មាន​សិទ្ធិ​អ្វីខ្លះ​?

04-06-2014 1:14 pm 4206

សម្រាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ នៅថ្ងៃនេះ ឃួន សុភ័​ក្រ បាន​ជួប​សម្ភាសន៍ តាមរយៈ​ទូរស័ព្ទ​ជាមួយ​លោក​មេធាវី​សុក សំអឿន ប្រធាន​ក្រុមអ្នកច្បាប់​ការពារ​សិទ្ធិ​កម្ពុជា អំពី​ប្រធាន​ស្ដីពី​”​តើ​ជន​ត្រូវ​ព្យួរទោស អាច​មាន​សិទ្ធិ​អ្វីខ្លះ​?

ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​នេះ ដូចតទៅ​៕

សំលេងៈ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត