វិធានការការពារថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដាក់ចេញបន្តបន្ទាប់ ខណៈកូវីដ១៩នៅតែវាយប្រហារ

05-04-2021 6:13 pm 4155

បើទោះបីជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនាឆ្នាំនេះ មិនត្រូវបានផ្អាកក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែវិធានការនានាក្នុងការពង្រឹង និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាល និងអាជ្ញាធរប្រចាំតំបន់ដាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់។ ថ្មីៗនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទប់ស្កាត់ និងការពារការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ខណៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏បានដាក់ចេញវិធានការការពារនេះផងដែរ។ តើអ្វីទៅជាវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩នៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំ? សូមស្តាប់សៅ វិសាល 

សំឡេង

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត