លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែនអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិនារីលើកទី១១០

08-03-2021 10:07 am 127

ថ្ងៃទិវាអន្តរជាតិនាទី៨មីនា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែនតែងចេញសារលិខិតអបអរសាទរ សម្រាប់ជាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនារី។ រីឯឆ្នាំនេះជាខួបលើកទី១១០ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែនក៏បានចេញសារលិខិតអបអរសាទរដូចរាល់ឆ្នាំ។ ក្នុងសារលិខិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន បានលើកបង្ហាញពីការចូលរួមចំណែកជាច្រើនរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ។ លោកក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីកិច្ចខិតខំមួយចំនួនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ស្ត្រីផងដែរ៕
 ដោយ ៖ ឈឹម សុភទ្ទ 

 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត