គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​០៦​មីនា​មនុស្ស​៦៦,៨៤៧​នាក់​ហើយ​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​-១៩

07-03-2021 8:04 am 160
រូបភាពអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកន្លងមក

​ចំនួន​អ្នក​ដែល​ស្ម័គ្រចិត្ដ​មកចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​-១៩​ស៊ីណូ​ហ្វាម​របស់​ចិន​ពី​ថ្ងៃទី​១០​កុម្ភៈ​ដល់​ថ្ងៃទី​០៦​មីនា និង​អ្នក​មកចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូវី​សែល​របស់​អង់គ្លេស ពី​ថ្ងៃទី​០៤​ដល់​ថ្ងៃទី​០៦​មីនា ឆ្នាំ​២០២១ សរុប​ចូលគ្នា​ទាំងអស់​មាន​ចំនួន​៧៨,៨២៥​នាក់ ស្ដ្រី​២៣,៧៤៧​នាក់​។ ក្នុងនោះ​អ្នក​ដែល​គ្រូពេទ្យ​អនុញ្ញាតឲ្យ​ចាក់​មានចំនួន​៦៦,៨៤៧​នាក់ ស្រី​១៨,៣៩៧​នាក់​។ ចំណែក​អ្នក​ដែល​គ្រូពេទ្យ​មិន​អនុញ្ញាតឲ្យ​ចាក់​មានចំនួន​១១,៩៧៨​នាក់ ស្រី​៥,៣៥០​នាក់​។ នេះ​បើតាម​របាយការណ៍​ចេញ​ដោយ​ក្រសួង​សុខាភិបាល​៕

​ដោយ​៖​ពេញ  ផេង​​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត