​របៀប​សរសេរ​​និង​ដាក់​ពាក្យបណ្ដឹង​​ក្នុង​រឿងក្ដី​ព្រហ្មទណ្ឌ​​និង​រឿងក្ដី​រដ្ឋប្បវេណី​​

25-02-2021 3:03 pm 989

​គ្រប់​រឿងក្ដី មិន​ថា​រឿងក្ដី​ព្រហ្មទណ្ឌ ឬ​រឿងក្ដី​រដ្ឋប្បវេណី សុទ្ធតែ​មាន​ពាក្យបណ្ដឹង​ដែល​ប្ដឹង​ដោយ​សមី​ភាព​ខ្លួន ឬ​តំណាង​ស្របច្បាប់​។ តើ​របៀប​សរសេរ​ឬក៏​ដាក់​ពាក្យបណ្ដឹង​ព្រហ្មទណ្ឌ និង​ពាក្យ​បណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី ត្រូវធ្វើឡើង​ដូចម្ដេច​? ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វាយោ​សប្ដាហ៍​នេះ យើង​មាន​លោក​មេធាវី​សុក សំអឿន ជា​វាយ​គ្មិន​មក​បកស្រាយ ថា​តើ​របៀប​សរសេរ​ឬក៏​ដាក់​ពាក្យបណ្ដឹង​ព្រហ្មទណ្ឌ និង​ពាក្យ​បណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី ត្រូវធ្វើឡើង​យ៉ាងដូចម្ដេច​? ដូច្នេះ​សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​របស់លោក​មេធាវី ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

សំឡេង៖

វីដេអូ៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត