វិធីទម្លាក់ព្រូនពីសត្វមាន់ដោយប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិ

04-02-2021 12:54 pm 727

 

- យកវល្លិ៍បណ្តូលពេជ្រ ចិតអោយស្តើងៗ ហើយដាក់ត្រាំក្នុងទឹក រួចហើយយកទៅច្រកមាន់ រយៈពេល២-៣ថ្ងៃ - ស្លាខ្ចី ១ពុះជា៤ចំណិត ហើយអោយមាន់ស៊ីម្តង១ចំណិត ចមពោះមាន់ធំ បើមានតូច ស្លាខ្ចី ១ពុះជា ៨ចំណិត - ស្លាខ្ចីពុះជា២-៣ចំណិត រួចត្រាំទឹកអោយមាន់ផឹក - ស្លឹកកន្ធុំថេត បុកលាយជាមួយអង្ករ មួយអាទិត្យអោយស៊ីម្តង - គ្រាប់កន្ធុំថេត ឬគ្រាប់សង្កែ ៣គ្រាប់ សំរាប់មាន់១គីឡូក្រាម

ដកស្រង់ចេញពី សៀវភៅកន្រ្តកនៃជម្រើសសំរាប់សន្តិសុខស្បៀង ៕ 

 ពាក្យគន្លឹះ  កសិកម្មសត្វមាន់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត