សកម្មភាព​​អ៊ុត​កៅស៊ូ​​ការដ្ឋាន​ស្ថាបនា​​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៣ រាជធានី​ភ្នំពេញ​-​ខេត្ត​កំពត​(រូបភាព)

30-12-2020 11:41 am 1213
រូបភាពនៃការអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវជាតិលេខ៣រាជធានី​ភ្នំពេញ​-​ខេត្ត​កំពត

​តាម​ទំព័រ​ហ្វេ​សប៊ុក មន្ទីរ​សាធារណការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​បង្ហោះ​រូបភាព​ជាច្រើន​សន្លឹក​នៃ​សកម្មភាព​អ៊ុត​កៅស៊ូ​ការដ្ឋាន​ស្ថាបនា​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៣ ពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ​-​ខេត្ដ​កំពត​។ 
​ខាងក្រោម​ជា​រូបភាព​ក្រុម​ជំនាញ​កំពុងធ្វើការ​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត