លក្ខខណ្ឌទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរ

03-12-2020 4:28 pm 596

គ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកតែងតែមានច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិរបស់ខ្លួន ក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិនេះផងដែរ ហើយច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណជាតិសាសន៍របស់ខ្លួន។ ងាកមកច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិខ្មែរយើងវិញ ដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ? ជាបន្តសូមស្ដាប់លោកមេធាវីសុក សំអឿន បកស្រាយក្នុងនាទីស្វែងយល់ពីច្បាប់របស់វិទ្យុវាយោ ដែលរៀបចំជូនដោយសេង បារាំង ដូចតទៅ៖

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

 

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត