តើ​កម្ពុជា​អាច​រួចផុត​ពី​ហានិភ័យ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​០៣​វិច្ឆិកា​ដែរ​ទេ​?

16-11-2020 5:36 pm 3011

​នៅសល់​តែ​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​មួយ​លើក​ទៀត​ប៉ុណ្ណោះ ទើប​ប្រាកដ​ថា​កម្ពុជា​រួចផុត​ពី​ហានិភ័យ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​៣​វិច្ឆិកា​។ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែវិច្ឆិកា​ក្រសួងសុខាភិបាល​បានប្រកាសថា លទ្ធផល​ធ្វើតេស្ដ​លើក​ទី​៣ លើ​សំណាករ​បស់​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​៣​វិច្ឆិកា​ចំនួន​១១៩៥​នាក់​គឺ​«​អវិជ្ជមាន​ទាំងអស់​» ដែល​នេះ​ជា​ដំណឹង​ដ៏​ល្អ​មួយ​សម្រាប់​កម្ពុជា​។ តើ​កម្ពុជា​អាច​រួចផុត​ពី​ហានិភ័យ​មួយ​នេះ​ដែរ​ទេ ខណៈ​អ្នកតាមដាន​ស្ថានការណ៍​សង្គម​មួយ​រូប បានចាត់ទុក​ព្រឹត្តិការណ៍​៣​វិច្ឆិកា​ជា​មេរៀន និង​ជា​បទពិសោធន៍​មួយ​សម្រាប់​កម្ពុជា​ទៅ​ថ្ងៃ​ខាង​មុខ​។ ជា​បន្ត​សូម​ស្តាប់​នាទី​ហេតុការណ៍​រៀបចំ​ដោយ​សៅ វិសាល​៖

សំឡេង​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត