ធនាគារ​ជាតិ​ស្នើ​ឲ្យ​គ្រឹះស្ថាន​ឯកជន​បន្ត​ការ​អនុគ្រោះ​អ្នក​ខ្ចី​លុយ​អំឡុងពេល​ទឹកជំនន់​

21-10-2020 3:23 pm 183

​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា បាន​ស្នើរ​សុំ​ដល់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យ​ផ្ដល់​ការអនុគ្រោះ​តាម​លទ្ធភាព​ចំពោះ​អ្នក​ខ្ចី​ប្រាក់​ដែល​បាន​រង​ផលប៉ះពាល់​ជាក់ស្ដែង​ដោយសារ​ទឹកជំនន់ ក៏ដូចជា​ក្នុងកំឡុងពេល​នៃ​ការរីក​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវី​ដ​-១៩ ដើម្បី​សម្រាល​បន្ទុក​របស់​អ្នក​ខ្ចី​ប្រាក់​។ សូម​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ក្នុង​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ខាងក្រោម​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត