ក្រសួង​ការងារ​បើក​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​លើក​ទី​៣៤​ដល់​កម្មករ​-​និយោជិត​ជិត​២​ពាន់​នាក់​

21-10-2020 2:44 pm 248

​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ តាមរយៈ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ស្ដីពី​ការបើក​ផ្ដល់​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ដែល​ជា​កញ្ចប់​វិធានការ​របស់​រដ្ឋាភិបាល ជូន​ដល់​កម្មករ​និយោជិត​ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ ដែល​ត្រូវបាន​ព្យួរ​កិច្ចសន្យា​ការងារ​លើក​ទី​៣៤​។ ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​អាន​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ខាងក្រោម​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត