ក្រសួង​សុខាភិបាល​ក្រើនរម្លឹក​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​អនុវត្តន៍​តាម​ការណែនាំ​អំឡុង​ពេល​ទឹកជំនន់​

12-10-2020 4:50 pm 215

​ក្រសួង​សុខាភិបាល​នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ខែ​តុលា​នេះ បាន​ចេញ​សេចក្តីណែនាំ​ក្រើនរំលឹក ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់​ឲ្យ​អនុវត្តន៍ តាម​ការណែនាំ​មួយ​ចំនួន អំឡុង​ពេល​មាន​ទឹកជំនន់ និង​ក្រោយពេល​ទឹកជំនន់​។ 

​ក្រសួង​សុខាភិបាល បានឲ្យដឹងថា ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ឲ្យបាន​ជា​អតិបរមា​នូវ​ផល​ប៉ះពាល់​សុខភាព អាយុជីវិត​ជនរងគ្រោះ និង​មូលដ្ឋាន​សុខាភិបាល​ពី​គ្រោះធម្មជាតិ ក្រសួង​សុខាភិបាល​សូម​ក្រើនរំលឹក និង​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់ ចូលរួម​អនុវត្តន៍​តាម​ការណែនាំ​ដូច​សេចក្តីប្រកាស​ខាងក្រោម ៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត