​ជនសង្ស័យ​មាន​សិទ្ធិ​អ្វីខ្លះ​​ក្រោយពី​សមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួន​?​

01-10-2020 4:31 pm 1973

​ជនសង្ស័យ​ដែល​ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ចចាប់​ខ្លួន រួច​បញ្ជូនទៅ​តុលាការ ភាគច្រើន​គេ​សង្កេតឃើញថា​ពួកគាត់​ពុំ​សូវ​យល់ដឹង​ពី​ច្បាប់ និង​សិទ្ធិ​របស់​ពួកគាត់​ឡើយ​។ ក្នុងនាម​ជា​ជនសង្ស័យ​ដែល​ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួន តើ​ជនសង្ស័យ​គួរ​ធ្វើ​អ្វីខ្លះ ដើម្បី​ជួយ​ខ្លួន​ឱ្យ​រួចផុត​ពី​ទុក​ទោស ឬក៏​សម្រាល​នូវ​ទោសកំហុស​របស់ខ្លួន​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​? ដើម្បី​ជ្រាប​អំពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​លោក​មេធាវី​សុក សំអឿន បកស្រាយ​ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វា​យោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖


 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត