លទ្ធផល​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ដ្រៃយ៍​​នៃ​រដ្ឋសភា​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ​​

30-09-2020 3:27 pm 196

​លោក​ហេង សំរិន​ប្រធានរដ្ឋសភា​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៣០ ខែកញ្ញា​នេះ បាន​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​រដ្ឋសភា​នៅ​វិមាន​រដ្ឋសភា​។ កិច្ចប្រជុំ​នេះ​សម្រេចបាន​លទ្ធផល​ចំនួន​៤​ចំណុច​។​

​សូម​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ក្នុង​សេចក្ដី​ជូន​ព័ត៌មាន​ខាងក្រោម​៖


ព័ត៌មានផ្សេងទៀត