ទូត​ខ្មែរ​នៅ​កូរ៉េ​ថា​រដ្ឋាភិបាល​កូរ៉េ​ ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​កាត់បន្ថយ​ការធ្វើដំណើរ​ ឬ​ការជួបជុំ​ដែល​មិនចាំបាច់​​

30-09-2020 9:25 am 129

​ស្ថានទូត​កម្ពុជា​នៅ​កូរ៉េ នៅ​ថ្ងៃទី​២៩ ខែ​កញ្ញា ជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការណែនាំ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​កូរ៉េ ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​កាត់បន្ថយ​ការធ្វើដំណើរ ឬ​ការជួបជុំ​ដែល​មិនចាំបាច់​ក្រោម​ទិស​ស្លោក "​នៅផ្ទះ​ក្នុងអំឡុង​បុណ្យ​ឈូ​ស៊ុក​ដើម្បី​សុវត្ថិភា​ពខ្លួន និង​ក្រុមគ្រួសារ​របស់​អ្នក​"​។​

​ខាងក្រោម​នេះ​ជា​សេចក្តីជូនដំណឹង​៖


ព័ត៌មានផ្សេងទៀត