លោក​ហ៊ុន សែន​នឹង​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ហិរញ្ញប្បទាន​ក្នុង​កាលៈទេសៈ​កូវី​ដ​១៩

29-09-2020 11:18 am 130

​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន សែន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែកញ្ញា​នេះ នឹងចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពី ហិរញ្ញប្បទាន​នៃ​របៀបវារៈ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍​ដោយ​ចីរភាព​ឆ្នាំ​២០៣០ ក្នុង​កាលៈទេសៈ​កូវី​ដ​១៩ និង​ពេលខាងមុខ តាមរយៈ​វីដេអូ​ថត​ទុកជាមុន ដែល​រៀបចំឡើង​ស្រប​ពេល​សម័យប្រជុំ​លើក​ទី​៧៥ នៃ​មហាសន្និបាត​អង្គការសហប្រជាជាតិ​។ សូម​អាន​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  លោកហ៊ុនសែនកូវីដ១៩

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត