ក្រសួងសុខាភិបាល​​​រៀបចំ​វេទិកា​អាស៊ី​-​អឺរ៉ុ​ប​​ ស្ដីពី​ការប្រយុទ្ធ​នឹង​ឱសថ​ក្លែងក្លាយ​២​ថ្ងៃ​​​

29-09-2020 10:54 am 134

​ក្រសួង​សុខាភិបាល នៅ​ថ្ងៃទី​២៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ សហការ​ជាមួយ​មូលនិធិ​អាស៊ី​-​អឺរ៉ុប​រៀបចំ​វេទិកា​អាស៊ី​-​អឺរ៉ុប ស្ដីពី​ការប្រយុទ្ធ​នឹង​ឱសថ​ក្លែងក្លាយ និង​ឱសថ​អន់​គុណភាព ដែល​រយៈពេល​២​ថ្ងៃ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២៩ ដល់​ថ្ងៃទី​៣០ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២០​។​

​សូម​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ក្នុង​សារលិខិត​ខាងក្រោម​៖


ព័ត៌មានផ្សេងទៀត