តិចនិកដ៏សាមញ្ញ ធ្វើឱ្យចេកថ្លោសល្អ

21-09-2020 9:53 am 394

អ្វីជាបទពិសោធន៍ ដើម្បីឱ្យចេកមានផ្លែថ្លោសល្អ គឺ នៅពេលចេកដុះលូតលាស់ ធ្លាក់ស្ទងហើយ ត្រូវកាត់ធាងចោល ដោយទុកតែ២ ឬ៣ធាងប៉ុណ្ណោះ ធ្វើរបៀបនេះ វាអាចផ្តល់ផលប្រយោជន៍២យ៉ាងគឺ ៖
- បន្ថយសារធាតុចិញ្ចឹមដែលផ្តល់ឱ្យស្លឹក ទៅឱ្យផ្លែវិញ
- ធ្វើឱ្យមានភាពស្រឡះដល់ដំណាំដទៃទៀត ដែលដាំចំរុះក្នុងចម្ការតែមួយ ហើយដំណាំទាំងនោះ អាចទទួលពន្លឺបានគ្រប់គ្រាន់់លូតលាស់ និងទទួលផលល្អដែរ ។

ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ មេរៀនកសិករ របស់អង្គការសេដាក ៕ 

 ពាក្យគន្លឹះ  កសិកម្មចេក

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត