សេចក្ដីអំពាវនាវអំពីការបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

15-09-2020 1:00 pm 223

គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក បានចេញសេចក្ដីអំពាវនាវអំពីការបង្ការ ទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ ភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរនៅថ្ងៃទី១៦ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០។ គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក បានសំណូមពរ៩ចំណុច ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រក្សាសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ។ សូមអានសេចក្ដីអំពាវនាវដូចខាងក្រោម៖ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត