តម្លៃ​សាំង​ធម្មតា​៣,០៥០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ​​ពី​ថ្ងៃទី​០១​ដល់​១៥​កញ្ញា​​

02-09-2020 9:04 am 206

​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម នៅ​ថ្ងៃទី​០១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការកំណត់ថ្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវ​លក់រាយ​តាម​ស្ថានីយ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​០១​ដល់​ថ្ងៃទី​១៥ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២០ ដោយ​សាំង​ធម្មតា​ត្រូវ​លក់​តម្លៃ​៣,០៥០​រៀល ក្នុង​មួយ​លីត្រ និង​ម៉ា​ស៊ូ​ត​លក់​ក្នុងតម្លៃ ២,៧៥០​រៀល​ក្នុង​១​លីត្រ​៕

​សូម​អាន​សេចក្តីជូនដំណឹង របស់​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ទាំងស្រុង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត