លោក​យ៉ង សាំង​កុមារ​៖​​រដ្ឋាភិបាល​គួរផ្តល់​សិទ្ធិ​​នយោបាយ​​ដល់​អ្នក​ជាប់​បម្រាម​​ ដោយ​មិនបាច់​​​ស្នើ​សុំជា​បុគ្គល​​

29-08-2020 4:02 pm 1380

​ស្ថាបនិក និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​នាយក​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន លោក​យ៉ង សាំង​កុមារ ស្វាគមន៍​ការសម្រេចចិត្ត​របស់លោក​សុន ឆ័យ ក្នុងការ​ត្រឡប់មក​ប្រកួតប្រជែង​ក្នុង​សង្វៀន​នយោបាយ​វិញ​។ ប៉ុន្តែ​លោក​ថា ដើម្បីឱ្យ​លំហ​ប្រកួតប្រជែង​កាន់តែ​ប្រសើរ​ស្របតាម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ លោក​ស្នើ​ដល់​រដ្ឋាភិបាល ត្រូវ​ផ្តល់​សិទ្ធិ​នយោបាយ​ដល់​អ្នក​ជាប់​បម្រាម​ទាំងអស់​ឡើងវិញ ដោយ​មិនចាំបាច់​ស្នើសុំ​ជា​បុគ្គល​ដូច្នេះ​ឡើយ​។ លោក​យ៉ង សាំង​កុមារ ក៏​ប្រកាស​ស្វាគមន៍​ផងដែរ ដល់​អ្នកប្រជាធិបតេយ្យ​ទាំងអស់ មក​ចូលរួម​ជាមួយ​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន របស់លោក ....

​ជា​បន្ត​សូម​ស្តាប់​លោក​យ៉ង សាំង​កុមារ តាមរយៈ​ការសាកសួរ​តាម​ខ្សែ​ទូរ​សព្ទ​ពី​ខុន ប៊ុន​ថុល ដូចតទៅ​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត