លោក ចាន់ សោភ័ន តំឡើងសំលៀកពាក់បំពាក់បុរាណខ្មែរលើតុក្កតាBarbie ដើម្បីកូនខ្មែរនិងអន្តរជាតិស្គាល់ពីសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ខ្លួន

01-08-2020 4:37 pm 300

 ក្នុងគោលបំណងចង់អោយប្រជាជនខ្មែរបានស្គាល់អោយកាន់តែច្បាស់ពីវប្បធម៌ប្រពៃណីនៃសំលៀកបំពាក់ខ្មែរ លោកចាន់ សោភ័នដែលជាអ្នកស្រាជ្រាវលើសំលៀកបំពាក់សម័យបុរាណ បានតំឡើងការស្រាវជ្រាវរកឃើញរបស់ខ្លួនទៅលើតុក្កតាBarbie។ លោកថាខណ:ដែលលោកខំប្រឹងដើម្បីថែរក្សាក៏មានមនុស្សចំនួនរិះគន់ផងដែរដោយសារមិនបានស្គាល់ពីរវប្បធម៌របស់ខ្លួនឯង។ជាបន្តសូមស្តាប់ការរាយការណ៍របស់រៀម ចំរើន។ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត