អ្នកលីឥវ៉ាន់ឡើងភ្នំខ្នងផ្សារ អាចរកចំណូលយ៉ាងហោចណាស់២០ដុល្លាក្នុងមួយថ្ងៃពីភ្ញៀវទេសចរណ៍

27-06-2020 7:12 pm 284

ធ្លាប់តែ​ជា​តំបន់​ព្រៃភ្នំ​ស្ងប់ស្ងាត់​ប៉ុន្តែ​មួយរយ​ចុងក្រោយ​នេះ​ភ្នំ​ខ្នង​ផ្សារ ហាក់ដូចជា​មាន​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​ក្នុងស្រុក​សម្រុក​ទៅ​កំសាន្ត​ជាច្រើន​។ ភាព​ទាក់ទាញ​រហូតដល់​មាន​មនុស្ស​អ៊ូរ​អរ​ឈូ​ឈរ​ទៅ​កំសាន្ត​នេះ​បាន​ផ្តល់​ឪ​កាស​ការងារ​ដល់​អ្នកភូមិ​ដែល​រស់នៅ​ទីនោះ​។​ជា​បន្ត​សូម​ទស្សនា​បទ​យកការណ៍​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​លោក​រៀម ចំរើន​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត