សាំង​ធម្មតា​លក់​ក្នុងតម្លៃ​២,៨៥០​រៀល​​​ និង​ម៉ា​ស៊ូ​ត​តម្លៃ​២,៦០០​រៀល​ក្នុង​១​លីត្រ​​

16-06-2020 3:09 pm 870

​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម នៅ​ថ្ងៃទី​១៦ ខែមិថុនា​នេះ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ថ្មី​មួយ ស្តីពី​ការកំណត់ថ្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវ​លក់រាយ​តាម​ស្ថានីយ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១៦ រហូតដល់​ថ្ងៃទី​៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០ ដោយ​សាំង​ធម្មតា​ត្រូវ​លក់​តម្លៃ​២,៨៥០​រៀល ក្នុង​មួយ​លីត្រ និង​ម៉ា​ស៊ូ​ត​លក់ក្នុងតម្លៃ ២,៦០០​រៀល​ក្នុង​១​លីត្រ​៕


ព័ត៌មានផ្សេងទៀត