តម្លៃសាំងធម្មតាធ្លាក់ចុះត្រឹម២,២៥០រៀលដល់ថ្ងៃទី៣០ខែមេសា

16-04-2020 11:56 am 563

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ដោយសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ២,២៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ និងម៉ាស៊ូតលក់ ក្នុងតម្លៃ ២,៣០០រៀលក្នុង១លីត្រ។ ការបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនេះ គឺបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន មើលឃើញពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយជួយតាមរយៈ ការបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងនៅកម្ពុជា៕ 

 ពាក្យគន្លឹះ  តម្លៃប្រេងសាំង

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត