រាជធានី​-​ខេត្ដ​​ដែលមាន​​ករណី​ឆ្លង​​វីរុស​កូវី​ដ​-១៩​​គិត​ត្រឹម​​រសៀល​ថ្ងៃទី​២៦​មីនា​

26-03-2020 3:08 pm 825
រូបភាពផែនទីនៃព្រទេសកម្ពុជា​ដែលកំណត់ចំណាំជាមួយករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩

​ករណី​ឆ្លង​សរុប​នៃ​វីរុស​កូវី​ដ​-១៩​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា បាន​កើនឡើង​ដល់​៩៦​នាក់​ហើយ គិត​ត្រឹម​រសៀល​ថ្ងៃទី​២៦​មីនា​នេះ​។ ដោយឡែក​ក្នុងចំណោម​៩៦​នាក់ ក៏មាន​ជាសះស្បើយ​ចំនួន​១០​នាក់​ផងដែរ​។ អ្នក​ឆ្លង​ទាំងអស់​ស្ថិតនៅក្នុង​រាជធានី​-​ខេត្ដ​ចំនួន​១៣​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​។ ចង់ដឹង​រាជធានី​-​ខេត្ដ​ណាខ្លះ​សូម​មើល​ផែនទី​និង​តារាង​ខាងក្រោម​៖​

 ពាក្យគន្លឹះ  កម្ពុជាវីរុសកូវីដ-១៩

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត