រាជធានី​-​ខេត្ដ​​ដែលមាន​​ករណី​ឆ្លង​​វីរុស​កូវី​ដ​-១៩​​គិត​ត្រឹម​​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​២៥​មីនា​

25-03-2020 6:45 pm 1232

​គិត​ត្រឹម​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​២៥​មីនា​នេះ នៅ​កម្ពុជា​មាន​ករណី​ឆ្លង​សរុប​នៃ​វីរុស​កូរ៉ូ​ណាឬកូវី​ដ​-១៩​ចំនួន​៩៣​នាក់​ហើយ​។ ទាំង​៩៣​នាក់​នោះ​មាន​ក្នុង​រាជធានី​-​ខេត្ដ​ចំនួន​១៣ សូម​មើល​ផែនទី​និង​តារាង​ខាងក្រោម​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  កម្ពុជាវីរុសកូវីដ-១៩

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត