លោក ហ៊ុន សែនអំពាវនាវកុំឱ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍ និង សាសនា

25-03-2020 4:06 pm 167

ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តមុនចេញបេសកកម្មជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយជំងឺកូវីដ១៩ (COVID-19)នៅថ្ងៃ ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន អំពាវនាវកុំឱ្យមានការរើសអើង ជាតិសាសន៍ និងសាសនា ហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះ គឺកុំមានការរើសអើងអ្នកដែលកើតជំងឺ ព្រោះជំងឺកូវីដ១៩ នេះឆ្លងពុំស្គាល់ជាតិសាសន៍នោះទេ មិនថា ពុទ្ធសាសនា អ៊ីស្លាមសាសនា គ្រិស្តសាសនា និងហិណ្ឌូសាសនា ។

សំឡេង លោក ហ៊ុន សែន

 

 ពាក្យគន្លឹះ  លោកហ៊ុនសែនកូវីដ១៩

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត