ផែនទី​បង្ហាញ​ពី​​រាជធានី​-​ខេត្ដ​ចំនួន​​១៣​​ដែលមាន​ករណី​​ឆ្លង​វីរុស​កូវី​ដ​-១៩

24-03-2020 6:13 pm 505
រូបភាពផែនទីនៃព្រទេសកម្ពុជា​ដែលកំណត់ចំណាំជាមួយករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩

​គិត​ត្រឹម​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​២៤​មីនា​នេះ ចំនួន​មនុស្ស​ឆ្លង​វីរុស​កូវី​ដ​-១៩​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា បាន​កើនឡើង​ដល់​៨៧​នាក់​ហើយ​។ ទាំង​៨៧​នាក់​ស្ថិតក្នុង​រាជធានី​-​ខេត្ដ​ចំនួន​១៣​។ សូម​មើល​ខេត្ដ​ដែលមាន​ករណី​ឆ្លង​នៅក្នុង​ផែនទី​និង​តារាង​ខាងក្រោម​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  កម្ពុជាវីរុសកូវីដ-១៩

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត