លោកហ៊ុន សែន ដាក់ពាក្យស្លោកថ្មី “ក្រម៉ាខ្មែរថែសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នា”

14-03-2020 7:16 pm 506

ថ្លែងក្នុងពិធីបុណ្យទន្លេ នាថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអំពាវនាវជាថ្មី ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ចូលរួមទប់ស្កាត់ ការឆ្លងរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីដ១៩។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល បានសម្តែងការសប្បាយចិត្ត ដែលឃើញមន្ត្រីដែលចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យទន្លេ គ្រប់ៗគ្នាមានក្រម៉ាជាប់នឹងខ្លួន ដែលជាប្រការល្អ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ការពារ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានដាក់ពាក្យស្លោកថ្មីមួយថា ក្រម៉ាខ្មែរថែសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នា៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត