មូលហេតុនៃការបង្កឱ្យមានជំងឺរលាកកំពែងលើសត្វសុនក

05-03-2020 9:40 am 235

 រលាកកំពែង មានច្រើនលក្ខណៈ ស្រួចស្រាល់ និងរុំារ៉ៃ ។ ជំងឺនេះ អាចបណ្តាលឱ្យខ្វះស្ករក្នុងឈាម ។ មូលហេតុដែលបង្ក រួមមាន របួសលំពែង កង្វះចំណី មេរោគជ្រាតចូល ស្ទះលំពែង ។

លក្ខណៈស្រួចស្រាល់ មិនទាន់ដឹងច្បាស់ តែការភ្ញោចឱ្យមានជំងឺស្រួចស្រាល់ អាចបណ្តាលមកពីកត្តារំលាយប្រូតេអ៊ីន លីពីត ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ជាលិកាលំពែង និងបណ្តាលឱ្យរលាកតែម្តង ។

លក្ខណៈរុំារ៉ៃ គឺជាបណ្តើរៗ បណ្តាលឱ្យលំពែងទៅជាសាញ (រឹងលំពែង) ៕ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត