ការព្យាបាលនៃជំងឺស្ទះពោះវៀនលើសត្វសុនក

05-03-2020 9:39 am 157

បើក្តៀន ត្រូវលាងពោះវៀន ដោយទឹកសាប៊ូ ឬសូដ្យូមប៊ីកាបូណាត ប្រភេទ ២% ឬប្រើ Methyl Cellulose ប្រេង Paraffin ប្រេងរុក្ខជាតិ ។ ពេលបាត់ក្តៀន ត្រូវឱ្យវាស៊ីបន្លែ ដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពពោះវៀន ។ ក្តៀននិងការរីកនៃពោះវៀនធំ ពិបាកក្នុងការព្យាបាល ព្រោះវាបង្ហាញពីភាពរុំារ៉ៃនៃជំងឺ ។ ការលាងដោយសាប៊ូ ប្រេង ឬទឹករំអិល អាចនឹងគ្មានឥទ្ធិពលលើវា មិនតែប៉ុណ្ណោះ វាអាចនឹងធ្វើឱ្យលាមកបែកស្អិត នឹងត្រូវកាត់រួមទាំងសាលគូទ រមួលពោះវៀន ស្រុញពោះវៀន ឬវត្ថុចម្លែកនៅក្នុងពោះវៀន ។

Carbachol (1/5000) ចាក់២-៤ml/SC មានឥទ្ធិពលដល់បញ្ហាពោះវៀន គ្មានចលនា ។ Meperidine ១០-៣០ មក្រ/គក្រ IM រាល់៦ម៉ោងម្តងបើចាំបាច់ ៕ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត