ជំងឺស្ទះពោះវៀន លើសត្វសុនក

05-03-2020 9:38 am 150

បញ្ហានេះ វាបណ្តាលឱ្យសត្វស្លាប់ភ្លាមៗបាន ។ មូលហេតុតាំងពីកំណើត ដោយសារ សត្វគ្មានរន្ធគូទ មានរន្ធគូទតូចជាងធម្មតា ការលេបរបស់របរផ្តេសផ្តាស ។ ក្រៅពីនេះ វាបណ្តាលមកពី រមួលពោះវៀន ពោះវៀនព្រលាត់ចេញ Hernia, ក្តៀន, ព្រូនច្រើន, ដុះដុំសាច់ក្នុងពោះវៀន ៕ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត