មូលហេតុនៃជំងឺរលាកពោះវៀន លើសត្វសុនក

05-03-2020 9:35 am 149

ជំងឺរលាកពោះវៀន ជាករណីភ្នាសពោះវៀន ដែលមានលក្ខណៈស្រួចស្រាល់ ឬរុំារ៉ៃ ជាទូទៅវាតែងមានទំនាក់ទំនងដល់ការរលាកក្រពះ និងពោះវៀនធំ (Enter colitis) ឬរលាកទាំង៣ផ្នែកតែម្តង (Gastro- entero -colitis) ។

មូលហេតុនៃការកើតជំងឺនេះ រួមមាន ពពួកជំងឺឆ្លង Panleucopenia ឆ្កែឆ្មា Leptospirosis, Ricketsiasis, TOxoplasma ។ បរាសិត ព្រូនសំប៉ែត ព្រូនមូល ប្រូតូសូអ៊ែរ Coccidiosis, Giardia, Trichomonas, Entamoeba, Banlantidium Coli ។ ជំណីជូរផ្អូម ឬមានមេរោគ Salmonella, E.Coli, Vibrio, ថ្នាំសម្លាប់កណ្តុរ ៕ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត