រលាកក្រពះ ពោះវៀន

21-02-2020 10:07 am 491

បញ្ហារលាកក្រពះ ពោះវៀន គឺបណ្តាលមកពីការលេបប៉ះសារធាតុគីមីបង្កឱ្យក្រហល់ ក្រហាយ និងរលាក (Irritant) ។ វាកើតឡើងក្រោយហើមពោះ (Over eating) ព្រោះឃ្លានយូរ ។ ផ្លាស់ប្តូរចំណីភ្លាមៗ ឬលេបចំណីក្តៅពេក ត្រជាក់ពេក ឬជូរផ្អូម ចំណីក្ររលាយ ឬអាចវិបត្តិមកពីឈឺធ្មេញ បរាសិត ស៊ីដីខ្សាច់ជាដើម ។

ជំងឺនេះ ជាជំងឺឆ្លង ដែលមានលក្ខណៈរាតត្បាត រលាកថ្លើម លំពែងស្រួចស្រាល់ តម្រងនោម ចំណីមានលក្ខណៈ Caustic ឬថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ៕ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត