មតិយល់ឃើញជុំវិញការដកផ្នែកខ្លះនៃEBAពីកម្ពុជា

13-02-2020 4:15 pm 1056

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកបណ្ដោះអាសន្ន នូវផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធEBAពីប្រទេសកម្ពុជា។ គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថា ការសម្រេចនេះដោយសារតែរកឃើញថា ប្រទេសកម្ពុជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ ដែលផ្ទុយនឹងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ។

នៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់នៅថ្ងៃនេះលោកឃួន សុភ័ក្រ បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកប៉ាវ ស៊ីណា ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករ, លោកពេជ្រ ស្រស់ សមាជិកឧត្ដមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះ និងផ្ដល់ យោបល់ពីគណបក្សយុវជនកម្ពុជា, និងលោកបណ្ឌិតគិន ភា ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ដើម្បីចង់ដឹងអំពីការយល់ឃើញ ទៅលើការដកបណ្ដោះអាសន្ន នូវផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធអនុ គ្រោះពន្ធ EBAពីប្រទេសកម្ពុជា។

ជាបន្តសូមស្ដាប់ការសម្ភាសនេះ នៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដូចតទៅ! 

សំឡេង៖​

 

 

 ពាក្យគន្លឹះ  ហេតុការណ៍សំខាន់EBA

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត