កម្ពុជាចាត់ទុកការសម្រេចដកផ្នែកខ្លះនៃEBAជាសេចក្ដីសម្រេចដ៏អយុត្តិធម៌

12-02-2020 10:54 pm 893

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅយប់ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបភ្លាមៗ ចំពោះសេចក្តីសម្រេច របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធ នឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ​EBA។ សេចក្ដីថ្លែងការណ៍នេះ បានសរសេរថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា មានការសោកស្ដាយចំពោះសេចក្ដី សម្រេចដ៏អយុត្តិធម៌របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ពាក់ព័ន្ធនឹងការដកជា បណ្ដោះ អាសន្ន នូវផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ”គ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធ” ដែលអនុលោមតាម មាត្រា ១៩ នៃបទប្បញ្ញត្តិស្ដីពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ (GSP)របស់សហភាពអឺរ៉ុប។ ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ទាំងស្រុងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា៖ 

 ពាក្យគន្លឹះ  កម្ពុជាEBAសហភាពអឺរ៉ុប

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត