ទីបំផុតEUសម្រេចដកEBAដោយផ្នែកខ្លះចេញពីកម្ពុជា ជាង១ពាន់លានដុល្លារ

12-02-2020 7:04 pm 10222

នៅទីបំផុត គណៈកម្មការអឺរ៉ុប នៅព្រលប់ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈនេះ បានសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដោយផ្នែកខ្លះ ចេញពីកម្ពុជា ដោយមិនផ្តាច់ទាំងស្រុងនោះទេ។ ការដក​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះពន្ធ EBA​ គិត​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ជាង​ ១ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ (១,៣ ពាន់លាន ឬ ១ពាន់លានអឺរ៉ូ)​។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប នៅថ្ងៃពុធនេះ៕

 ពាក្យគន្លឹះ  EBAEUសម្រេចដក

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត