ការកើតឡើងករណីល្មោភស៊ី របស់សត្វសុនក

12-02-2020 8:07 am 363

ល្មោភស៊ី ឬភាសាអង់គ្លេស គេហៅថា Polyphagia ។ បញ្ហានេះ តែងកើតឡើង នៅពេលដែលសុនកមានបរាសិតតិចតួចក្នុងប្រដាប់អាហារ ពេលដែលមានជំងឺលំពែង (Pancreatic fibrous) ជំងឺទឹកនោមផ្អែម (Diabetes mellitus) ជំងឺគីស្តក្នុងខួរក្បាល ឬការវិលត្រឡប់ពីជំងឺ (ក្រោយការជាសះស្បើយ) ជាដើម ៕ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត