បទសម្ភាសស្ដីពី​«​ផ្តល់​សិទ្ធិ​ទាំង​អស់​ដល់​កុមារ​​គ្រប់រូប​» Every Right 4 Every Child

07-02-2020 2:13 pm 425

«​ផ្តល់​សិទ្ធិ​ទាំងអស់​ដល់​កុមារ​គ្រប់រូប​» Every Right 4 Every Child គឺជា​យុទ្ធនាការ​មួយ​ដែលមាន​គោលបំណង​ពន្លឿន​វឌ្ឍនភាព​ក្នុង​ការអនុវត្ត​អនុស​ញ្ញា​ស្តីពី​សិទ្ធិ​កុមារ និង​ជម្រុញឲ្យមាន​ការអនុវ​ត្ត​សកម្មភាព​ជាក់ស្តែង​សម្រា​ប់​កុមារ​កម្ពុជា​។ ​យុទ្ធនាការ​នេះ​ក៏​ជាការ​រំលឹក​ដល់​ខួប​៣០​ឆ្នាំ​នៃ​អនុសញ្ញា​ស្តីពី ​សិទ្ធិ​កុមារ​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​។ តើ​រហូត​មកដល់ពេលនេះ ការអនុវត្ត​អនុសញ្ញា​ស្ដីពី​សិទ្ធិ​កុមារ សម្រេចបាន​ការងារ​អ្វីខ្លះ​? ដោយឡែក​ស្ថានភាព​សិទ្ធិ​កុមារ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវបាន​វាយតម្លៃ​យ៉ាងដូចម្តេច​នា​ពេលបច្ចុប្បន្ន​? ​យើងមាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​កញ្ញា​យ៉ាន់ លី​ណា ប្រធាន​ស្ថានីយ​វិទ្យុ​វាយោ ជាមួយ​លោក ហ្វ្រង់​គ័ វី​យោ អគ្គ​ទី​ប្រក្សា និង​ជា ប្រធាន​ផ្នែក​សហប្រតិបត្តិការ ប្រតិភូ​នៃ​សហភាព​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​កម្ពុជា​។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងលើ៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត