សាំង​ធម្មតា​លក់​ក្នុងតម្លៃ​៣៥៥០​រៀល​ក្នុង​១​លីត្រ​​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១-១៥ ខែ​កុម្ភៈ​​

03-02-2020 2:16 pm 347

​យោងតាម​សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការកំណត់​តម្លៃប្រេងឥន្ទន: ដែល​ត្រូវ​លក់រាយ​តាម​ស្ថានីយ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១ ដល់​ថ្ងៃទី​១៥ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០ ដោយ​សាំង​ធម្មតា ត្រូវ​លក់​ក្នុងតម្លៃ​៣៥៥០​រៀល​ក្នុង​១​លីត្រ​​ និង​ម៉ា​ស៊ូ​ត​ត្រូវ​លក់​ក្នុងតម្លៃ ៣៤០០​រៀល​ក្នុង​១​លីត្រ​៕


ព័ត៌មានផ្សេងទៀត