អាជ្ញាធរជូនដំណឹងពីការបោះបង្គោលបន្ថែមនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានសំបូរព្រៃគុក

24-01-2020 2:57 pm 104

 

អាជ្ញាធរជាតិសំបូរព្រៃគុក ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរដែនដី សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងប្រជាជនដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់រមណីដ្ធានសំបូរព្រៃគុកទាំងអស់ ពីការការផ្លាស់ប្ដូរបង្គោលព្រំនឹងបោះថែមបង្គោលព្រំការពារតំបន់រមណីដ្ធានសំបូរព្រៃគុក ដើម្បីការពារលើកតម្លៃបេតិកភណ្ឌនឹងធានាដល់សុវត្ថិភាពរមណីយដ្ធានសំបូរព្រៃគុកឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើង ។

តាមរយៈសេចក្ដីជូនដំណឹងនេះ អជ្ញាធរជាតិសំបូរព្រៃគុកបានស្នើរសុំកិច្ចសហការឲ្យបានល្អពីអជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការងារនេះដំណើរការទៅដោយរលូន៕ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត