លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (WorldCup២០២២)

FIFA​​ប្រកាស​​​World Cup​​ឆ្នាំ​២០២២​​នឹង​ធ្វើឡើង​​តែ​៣២​​ក្រុម​ដដែល​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ